Första kontakten med Vue.js blev jag förälskad direkt. Vue.js var inte som andra javascript-ramverk som Angular där inlärningskurvan var brant och gjorde det svårt att komma igång. Med Vue.js var jag igång på 15 minuter och hade skrivit min första app. Läs mer om Vue.js här www.vuejs.org

Först behöver vi skapa en container för våran Vue app. Jag har valt att döpa den till app för enkelhets skull.

I Vue använder man {{ property }} för att skriva ut ett värde på sidan. Man kan använda det mer snyggare (enligt mig) sättet att skriva ut en property.  v-text="msg"  Då skulle denna rad kunna skrivas om till  <h1 v-text="msg"></h1>.

Html koden skulle då se ut så här, om man använder v-text.

Personligen föredrar jag det senare sättet på grund av att jag tycker koden mycket renare och lättare att följa.
Nästa sak vi ska göra är att skapa själva Vue instansen, och det gör vi med Javascript, där vi skapar en Vue instans på det här viset.

Det är faktiskt allt som behövs för att komma igång med Vue.js. Inte svårt alls, eller hur?

Se resultatet här https://jsfiddle.net/evphoc5s/