Har skapat ett startprojekt i Quasar för Strapi. Innehåller skapande av konto, login, glömt och återställ lösenord.

Git repo: Quasar Strapi Starter

  1. Klona projektet och kör yarn install och sedan yarn dev för att starta projektet.
  2. Installera Strapi genom att köra yarn create strapi-app strapi-starter –quickstart

För att Glömt lösenord ska fungera så måste man installera Nodemailer tillägget till Strapi. Tillägget hittar du på Strapi Marketplace. Följ instruktionerna hur man installerar det.

Till toppen