Christher Lenander

Startprojekt med Quasar Framework och Strapi CMS

Har skapat ett startprojekt i Quasar för Strapi. Innehåller skapande av konto, login, glömt och återställ lösenord.

Git repo: Quasar Strapi Starter

  1. Klona projektet och kör yarn install och sedan yarn dev för att starta projektet.
  2. Installera Strapi genom att köra yarn create strapi-app strapi-starter –quickstart

För att Glömt lösenord ska fungera så måste man installera Nodemailer tillägget till Strapi. Tillägget hittar du på Strapi Marketplace. Följ instruktionerna hur man installerar det.

Exit mobile version